MAGYAR VASÚTI MAGÁNKOCSI SZÖVETSÉG

1027 Budapest, Henger u. 2/B

Tel.: (36-1) 368-9614, (36-1) 472-5251 Fax.: (36-1) 250-6897 Email: mvmsz@mvmsz.hu

 

Ismertető

Alapszabály

Rendezvények

Tagok, elnökség

 

ISMERTETŐ

 

A Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség megalakulásáról, céljairól

 

 

Európa számos országában működő szervezeti struktúrához hasonlóan (az UIP keretein belül) Magyarországon is célszerű volt a vasúti magánkocsi tulajdonosok, bérlők és bérbeadók valamint a magánkocsikkal egyéb módon foglalkozó (azokat javító, karbantartó, velük szállítmányozást végző stb.) szervezetek érdekvédelmét összefogni és együttes erővel képviselni minden érdekeltet. A közös képviselet és érdekérvényesítés egyrészt a vasúttársaságokkal kapcsolatban felmerülő kérdések egységes és hatékony megoldását, másrészt a vasúttársaságokkal és a vasúti árufuvarozásban érdekelt egyéb szervezetekkel összefogva a vasúti árufuvarozás pozícióinak erősödését eredményezi. A magyarországi magánkocsi érdekeltek és a nemzetközi szervezetek közötti egyenrangú kapcsolat megteremtésének alapfeltétele egy ilyen szövetség megléte. Ennek a kapcsolatrendszernek a létrehozása az EU csatlakozás küszöbén, a határok megnyitásának előestéjén elsődleges nemzeti érdek is volt. Az alapítás óta eltelt évek szakmai programjai, az érdekek egységes képviseletében elért sikerek igazolták a szövetség létrehozásának szükségességét.

 

A belépők a tagságuk alapján részesedhetnek a szövetség által összegyűjtött, lefordított és kiadott naprakész információkból, amelyek a nemzetközi és a belföldi vasúti közlekedés műszaki, jogi és gazdasági területén bekövetkezett vagy tervezett változtatásokat fedik le. Szakmai fórumok révén széles körben biztosítható a szakmai fejlődés, az egyes bizottságok munkáján keresztül pedig a tagok közötti tapasztalatcserékből nyerhetők hasznos, új ötletek, megoldási módozatok a mindennapi életben előforduló problémák leküzdésére.

 

A szövetség céljai:

- a  vasúti magánkocsik üzemeltetésének speciális helyzetéből adódó ügyekben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén;

- együttműködés a magyar vasúttársaságokkal az üzemvitel körében kialakítandó szabályozásban, a tagok érdekeinek egységes érvényesítése;

- a vasúti magánkocsi üzemeltetők szakmai támogatása a kocsik beszerzésével, fenntartásával és értékesítésével összefüggő ügyekben;

- részvétel az egyesület céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségek munkájában;

- a magyar érdekek képviselete az UIP-ben;

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása;

- jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki;

- a környezetvédelmi és az EU tagságból adódó feladatok teljesítésének elősegítése;

- a vasúti szállítás részarányának növekedése érdekében  tevékeny részvétel kifejtése és ehhez kapcsolódóan népszerűsítési feladatok ellátása;

- segítségnyújtás a magánkocsik üzemeltetésével illetve a vasúti áruszállítással kapcsolatban megjelent szabályozási kérdések megismerésében, értelmezésében;

- a fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása.

 

A szövetség az általa szervezett szakmai fórumokon biztosítja az érdekelt szervezetek és a tagok közvetlen párbeszéde útján az egyesület céljainak megvalósulását, továbbá szükség esetén speciális tudással rendelkező szakemberek felkérésével szakmai tanácsot nyújt a hozzá forduló tagszervezetnek a magánkocsik üzemeltetését érintő hazai és nemzetközi előírásokról. A szakmai konferenciákon elhangzottakról tájékoztatást nyújt, lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy a tagok a problémákat az erre a célra szervezett rendezvényeken megvitathassák, tapasztalataikat megoszthassák.

 

A Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetséget (2012 előtt Magyar Vasúti Magánkocsi Egyesület) a 2002. évben 18 vállalkozás alapította, jelenleg 22 tagja van.

Az egyesület 2003. óta az UIP tagja. A teljes jogú tagság alapján az MVMSZ mindenkori elnöke az UIP tulajdonosi jogait gyakorló közgyűlésén képviseli Magyarországot.

 

Jelenleg az MVMSZ közel 7000 db vasúti magánkocsi képviseletét látja el, amelyek közel 30 %-a Magyarországon van besorolva és a tagok tulajdonában van. A vagonállomány fennmaradó részét a tagok különböző vagonbérbeadó társaságoktól bérlik és részben vagy egészében a hazai forgalomban használják azokat.

 

Budapest, 2021. május 20.

 

 

 

 

Turi Gábor

elnök